הוצאות כבדות ביותר על הסכם גירושין למראית עין. ביהמ"ש המחוזי הסכים עם ביהמ"ש למשפחה שהטיל הוצאות של 200,000 שקל לטובת אוצר המדינה

יש להטיל הוצאות כבדות לטובת אוצר המדינה על הצדדים להסכם למראית עין, ולנקוט נגדם הליכים משפטיים עד כדי העמדה לדין – קובע בית המשפט המחוזי בנצרת.

השופט דני צרפתי דחה ערעור על החלטת בית המשפט למשפחה בטבריה, אשר קבע שהסכם גירושין בין בני זוג היה הסכם למראית עין שנועד להבריח את נכסיו של הבעל מנושיו. לדברי המחוזי, קביעותיו העובדתיות של ביהמ"ש למשפחה מוצקות ואין כל מקום להתערב בהן. בני הזוג המשיכו לחיות יחדיו, בכל המובנים, שנים רבות לאחר אותו הסכם – עד שהתגרשו באמת.

בית המשפט למשפחה הטיל על כל אחד מבני הזוג הוצאות בסך 100,000 שקל לטובת אוצר המדינה והשופט צרפתי מסכים עימו: "על דרך הכלל נכון לקבוע, כי בנסיבותיו של הסכם למראית עין, כבענייננו, תקנת הציבור ועיקרון ההרתעה יקבלו משקל ראוי ונכון יותר – על דרך של פסיקת הוצאות כבדות ביותר לטובת אוצר המדינה וכן על דרך נקיטת הליכים משפטיים לרבות פליליים, על פי הכלים שמקנה בנדון הדין כלפי שני הצדדים להסכם, זאת לצד ביטולו של ההסכם למראית עין תוך אכיפת ההסכמות האמיתיות שבין הצדדים, לאותו הסכם וכל עוד אינן לוקות כשלעצמן, באי חוקיות".

האישה, שביקשה מהמחוזי לקיים את ההסכם, חויבה שוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה – הפעם בסך 15,000 שקל. השופטים אשר קולה ועירית הוד הסכימו עם השופט צרפתי.