דיון נוסף בועדת הרפורמות בכנסת בעניין אישור חוק פיצול דירות שהפך לחוק פיצול בתים

הצעת החוק מקצרת את הבירוקרטיה בפיצול יחידת דיור אחת לשתי יחידות נפרדות, כך שלא יהיה צורך בקבלת היתר בניה ספציפי ליחידה הקיימת שרוצים לפצל מאת הועדות המקומיות לתכנון ובניה וזאת למשך חמש שנים. עם זאת, החוק שיאושר יחול כנראה רק על בתים צמודי קרקע (וכרגע לא כולל מושבים) ולא על בניה רוויה (בניינים), שלגביהם יבחנו הסדר נפרד. הוועדה הסכימה ששטחה של כל דירה שתיווסף לא יפחת מ 45 מ"ר שיכללו גם מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. הסכמה זו באה לקראת הציבור ומקלה על הליך פיצול הבתים, שכן בנוסח המקורי דובר על מינימום שטח של 60 מ"ר לכל יחידה מפוצלת.  לגביי המושבניקים שבינינו, הועדה עדיין לא הגיעה להסכמות לגביי אופן החלת חוק זה על בתים במושבים לרבות על בתים בהרחבות…וההערכה היא לא לא יחול כלל על מושבים.

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3713274,00.html