אתמול בתאריך 18.10.2023, התפרסמו התבחינים החדשים לנשיאת כלי ירייה פרטי

התבחינים החדשים מגדילים משמעותית את האזרחים במדינת ישראל הזכאים לקבלת כלי ירייה פרטי.

להלן פירוט עיקריי התבחינים החדשים:

1.תבחין שירות בכוחות הביטחון (אחת מהאופציות) : 

א.מי שהשלים שנת שירות סדיר כלוחם (יש להציג תעודת לוחם), או השלים שנתיים שירות סדיר, או סיים שירות לאומי, אזרחי של שנתיים או יותר, או שירות אזרחי של שנתיים כאמור.

גם למי שמחזיק תעודת לוחם לבעלי רובאי 05 או 03.

ב.אישה שהשלימה שנת שירות סדיר או סיימה שנת שירות לאומי־אזרחי או שירות אזרחי של שנה – כאמור בסעיף 11ג(א) לחוק

ג.מי שהוא אחד מאלה:

(1) קצין בצבא ההגנה לישראל בדרגת סגן ומעלה או נגד בצבא ההגנה לישראל בדרגת רב סמל ראשון ומעלה ומקביליהם בגופי הביטחון האחרים, למעט קצין מקצועי וקצין ייצוגי, כקבוע בהוראות צבא ההגנה לישראל.

(2). רובאי 07 ומעלה.

2. תבחין מקום מגורים, מקום עבודה, או לימודים ביישוב מזכה (גם לרובאי 02) : 

א.לפי המלצת משטרת ישראל מגורים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי .

יש להציג אסמכתאות למרכז חיים, אישור תושב מהרשות המקומית, תשלומי ארנונה, חשמל, מים, גז וכדומה.

ב. מי שעבודתו במרבית שבוע העבודה, או לימודיו במשך יומיים בשבוע לפחות, מתבצעים במקום אשר לגביו המליצה משטרת ישראל כי עבודה או לימודים במקום זה מצדיקים מתן רישיון פרטי לכלי ירייה (מצריך אימות תצהיר והצגת אסמכתאות).

 3. תבחין שירות במשטרת ישראל, מי שהוא אחד מאלה:

(א) שוטר המשרת במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות או ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות.

(ב) שוטר ששירת שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של משמר הגבול.

(ג) מתנדב פעיל במשטרת ישראל או מי שהתנדב במשטרת ישראל במשך 15 שנה, ושמשטרת ישראל אישרה את כשירותו לפי תבחין זה, ובלבד שהבקשה הראשונה לפי תבחין זה הוגשה בתוך 10 שנים לכל היותר מסיום ההתנדבות.

להלן קישורים רלוונטיים:

מחשבון לבדיקת זכאות לנשק, בקישור תוכלו לבצע הערכה לזכאות ראשונית.

https://www.gov.il/apps/mops/firearm_license_calculator/

אתר הפקת אישורים מצה״ל לטופס 830 ואישורים נוספים

https://ishurim.prat.idf.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f%3fAspxAutoDetectCookieSupport%3d1&AspxAutoDetectCookieSupport=1

הצהרת בריאות לחתימת המבקש ורופא משפחה

https://www.gov.il/BlobFolder/service/issue_firearms_license_to_a_private_individual/he/services_health-declaration-2021.pdf

אישור תושב לרשות המקומית. ניתן בשיחה עם מוקד הרשות המקומית.

תצהיר מקום עבודה מזכה.

https://www.gov.il/blobFolder/policy/firearm_licensing_criteria/he/firearms_Policies_criteria_required_documents_work_area.pdf

טיפ: יש להגיש את הבקשה עם כלל האישורים הנדרשים ומכתב נלווה המפרט את הסיבות לצורך בנשיאת נשק אישי. בקשה שתדחה יהיה קשה לתקן.

התבחינים החדשים עודכנו בהגשת בקשה מקוונת בלבד.

בהצלחה! 

בשורות טובות לעם ישראל

עו"ד אפרת יוסים